ประเภทของอาหารชาติต่างๆ ที่จำแนกได้ในประเทศไทย

อาหารไทยเริ่มปรากฏหลักฐานครั้งแรกตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากศิลาจารึก ในสมัยก่อนคนไทยนิยมรับประทานข้าว ปลา เป็นอาหารหลัก พร้อมผักสด และด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรสามารถหาได้ในพื้นที่ล้อมกันเป็นวงภายในครอบครัว จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ต่อมาในสมัยอยุธยา ประไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติผ่านทางการทูต โดยประเทศแรกที่เข้ามาค้าขายในประเทศไทย คือ ประเทศในทวียุโรป จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและวัฒนธรรมต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมทั้งอาหารด้วย ทำให้มีวัตถุดิบ เครื่องเทศ เครื่องปรุง และวัฒนธรรมการทำอาหารเข้ามาในประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มรูป กลิ่น และรสชาติของอาหารมากขึ้น จากหลักฐานที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์พบว่า อาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่ในราชสำนักต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชน และกลมกลืนกลายเป็นอาหารไทย ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับในราคาที่แตกต่างกันตามวัตถุดิบที่เลือกใช้ ราคา และสถานที่จำหน่ายทั้งตามท้องตลาดทั่งไปไปจนถึงโรงแรมระดับนานาชาติ ซึ่งมีให้เลือกทั้งอาหารและเบเกอรี่ชนิดต่าง ๆ ในแบบอาหารดั้งเดิมและอาหารฟิวชั่น เกิดจากการนำวัตถุดิบและวิธีการทำอาหาร 2 ปะเทศมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นอาหารจานเดียว อาหารนานาชาติที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่