กระเทียมมีประโยชน์อย่างไร

กระเทียมจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มาก ซึ่งสารเคมีที่พบมากในกระเทียมมี 2 ประเภท คือ สารกำมะถัน (Organosulfur) และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ทว่าสารเคมีในกระเทียมจะไม่ออกฤทธิ์จนกระทั่งถูกทำให้มีน้ำมันออกมาไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม เช่น ปั่น สับ หั่น บีบ หรือ เคี้ยวด้วยเครื่องปั่น เพราะสารเคมีจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์สองชนิดภายในกระเทียม คือ อัลลิอิน (Alliin) และอัลลิเนส (Allinase) เมื่อเราปอกเปลือกกระเทียมหรือเคี้ยวเอนไซม์ อัลลิเนสจะเปลี่ยนอัลลิอินให้เป็นอัลลิซิน (Allicin) ซึ่งสารอัลลิซินถือเป็นสารเคมีตัวสำคัญที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียและอาการอักเสบ